Saveti

Skupština zgrade kao preduzeće

Autor vladatm

photoPredsednici Skupštine zgrade, koje su formirane tokom prošle godine, ne treba da smetnu sa uma da je potrebno Poreskoj upravi i Agenciji za privredne registre (APR) da podnesu dokumentaciju o “poslovanju”, bez obzira što zgrade nisu ostvarivale nikakav prihod. Generalno se tzv. “završni račun”, čak i za Skupštinu zgrade, podnosi do kraja februara. U Poreskoj upravi će imati tolerancije za novoformirana ovakva pravna lica, ali u APR-u je ustanovljena nadoknada za kašnjenje.

Poreska uprava se nalazi u Ustaničkoj ulici, prekoputa hotela Srbija, a dokumentacija može da se kupi takođe u knjižari u blizini, ili da se skine sa linka ovde. Skrećemo pažnju da ne zaboravite da ponesete pečat. Od dokumentacije je potrebno sledeće (u dva primerka): Obrazac PDN, Obrazac PBN-1 (Poreski bilans), Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks.

Podaci koje će biti potrebno da znate prilikom popunjavanja su sledeći: zvaničan naziv Skupštine zgrade, PIB, šifra delatnosti, matični broj, datum registrovanja u Zavodu za statistiku.

Kancelarija u koju treba da se javite je na 4 spratu, soba 420. Gospođa koja vodi naselje Stepa Stepanović zove se Dragana.

Instrukcije za APR

Više informacija o dostavljanju FI u Agenciju za privredne registre objavljeno je na internet stranici Agencije, u delu „Finansijski izveštaji i bonitet“, pod naslovom „Prijem finansijskih izveštaja za 2012. godinu“ i „Naknade“ ili „Pretraga finansijskih izveštaja za 2012. godinu“ (gde se pretraga vrši na osnovu matičnog broja pravnog lica, a obaveze konkretnog pravnog lica dobijaju se preko linka „detaljnije“). Napominjemo da treba obratiti pažnju na detalje u obrazloženju, kao i na način dostave dokumentacije.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, dostavljanje finansijskog izveštaja za 2012. godinu posle Zakonom propisanog roka (posle 28.02.2013.) vrši se uz plaćanje osnovne naknade za registraciju, koja je uvećana za dodatnu naknadu po osnovu neblagovremenog dostavljanja.

O autoru

vladatm

Komentari

 • Mene su još pre par meseci zvali iz Poreske, sa zahtevom da im dostavim broj računa, a onda su mi rekli i za podnošenje ove dokumentacije. Tako da je najnovije tumačenje da je neophodan i račun, bez obzira na to što je neprofitno društvo.

 • Vlado, danas kada sam se raspitivala, rekli su mi da mora da se dostavi zavrsni racun i APR-u ( Agencija za privredne registre ) , i to je moguce uraditi samo slanjem poste na adresu: Agencija za privredne registre, 11000 Beograd 6, postanski fah 5000.
  Samo sto se placa taksa 1000,00 dinara i ako nisi podneo zavrsni racun do 28 februara 2013 godine placa se jos doplatna taksa 3000,00 dinara, ali to kada te obaveste da su primili zavrsni racun i da treba da se doplati taksa za kasnjenje. Obzirom da se nismo registrovali u APR-u, vec samo u opstini pitala sam da li smo u obavezi da podnosimo bilans stanja, uspeha i statisticki aneks i njihov odgovor je bio DA SMO U OBAVEZI DA I NJIMA DOSTAVIMO.Tako da nije dovoljno samo registrovati zavrsni racun u poreskoj upravi, vec i u APR-u

 • Nevolja za nas je što svaka ustanova tumači zakon kako hoće. Našao sam i sledeće tumačenje, koje ću dati u nastavku. Meni su u Poreskoj rekli da je dovoljno njima da dostavim. Raspitaću se još na nekim adresama. A evo i tog pasusa:
  “Skupštine zgrada (skupštine stanara, kućni saveti) spadaju, po propisima o računovodstvu, u druga pravna lica – nedobitne organizacije. Poslovne knjige u svemu vode kao i privredna društva (preduzeća), sastavljaju finansijske izveštaje (prave završni račun) i dostavljaju ga APR-u do 28. februara (ove godine pada u nedelju pa se rok pomera na 01. mart).
  Ako skupština zgrade ostvaruje prihode na tržištu (najčešće je to prihod od zakupnina, ali i prihod od kamata i prihod od sponzorstva uz učinjene protivusluge) obavezna je Poreskoj upravi dostaviti poreski bilans na Obrascu PBN-1 kao i poresku prijavu na Obrascu PDN, najkasnije do 10. marta.
  Stopa poreza na dobit je 10%.”
  Pošto mi ne ostvarujemo prihod, predajemo papire sa “nulama” i to je to, ali, ponavljam, još ću proveriti, pa ću ažurirati tekst.

 • Proveri i ti jos jednom, ali juce mi je i gospodja Dragana iz poreske uprave Vozdovac potvrdila da moramo da dostavimo i APR-u bez obzira da li smo podneli registraciju u isti.Kada sam nazvala i APR da proverim isto su mi saopstili.Cekam i tvoju proveru pa da saljem u APR, jer mi se ova taksa od sada vec 4000,00 din nikako ne placa 🙂

 • Opet se svodi na tumačenje po nahođenju. Sad sam zvao Draganu i ona kaže da treba da se podnese, ali da neće “da nas diraju”, jer smo novoformirane Skupštine.
  Nisam mogao da dobijem operatera u APR, pa sam im pusti mejl da mi daju jasno obrazloženje. Čim dobijem odgovor, javljam dalje.

 • (“Службени гласник РС”, бр. 62/2013)
  ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ
  Ступа на снагу 24. јула 2013, осим одредаба наведених у члану 48 до 51 овог закона.

  Члан 4
  Одредбе овог закона односе се на правна лица из члана 2. тач. 1) и 2) овог закона и предузетнике из члана 2. тачка 3) овог закона.
  Одредбе овог закона односе се и на правна лица и друге облике организовања које је правно лице основало у иностранству, ако за њих прописима тих држава није утврђена обавеза вођења пословних књига и састављања финансијских извештаја.
  Одредбе овог закона односе се и на огранке и друге организационе делове страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност у Републици Србији, ако посебним прописима није друкчије уређено.
  Одредбе овог закона не односе се на буџете и кориснике буџетских средстава, стамбене зграде, као и на организације обавезног социјалног осигурања, ако посебним прописима није друкчије уређено.

  Odnosno, Skupštine stanara nisu obveznici podnošenja finansijskih izveštaja! Lepa vest za sve predsednike… 🙂

Ostavite komentar